op10หนังสือจิตวิทยา

top10หนังสือจิตวิทยา วิธีพัฒนาตนเอง อัพเดต 2023

วันนี้เราจะมาแนะนำ 10หนังสือจิตวิทยา หนังสือจิตวิทยาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากสำหรับการเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยา โดยหนังสือในด้านนี้มักจะสอนเราเกี่ยวกับกระบวนการความคิด พฤติกรรมของมนุษย์ และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการเจริญเติบโตส่วนตัว หนังสือจิตวิทยา ช่วยให้เราเข้าใจถึงความภาคภูมิใจ ความกังวล ความรัก และหลายๆ อารมณ์และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวัน การอ่านหนังสือจิตวิทยาช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น และช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นในการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเอง การเสริมสร้างความสุขในชีวิต หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดในด้านจิตวิทยาที่เป็นประโยชน์ และในบทความนี้เราจะมา แนะนำหนังสือจิตยา ให้ผู้อ่านได้ลองนำไปอ่าน

“ทักษะความสุข” ผู้เขียน : นิ้วกลม

“ทักษะความสุข” วันนี้เราจะมา รีวิวหนังสือจิตวิทยา เล่มนี้กันซึ่งเป็นหนังสือที่มีค่าและน่าสนใจในเชิงพัฒนาตนเองและการมีความสุขในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้เน้นการสอนทักษะที่ช่วยให้เรามีการมองโลกและสิ่งต่างๆ ในชีวิตอย่างบวกเชิงและมีความสุข นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาความคิดเชิงบวก การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และการเติบโตเป็นบุคคลที่มีความเป็นอยู่ที่เต็มที่

2. “อย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็น” ผู้เขียน Tadashi Yasuda (ทาดาชิ ยาซุดะ)

“อย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็น” เป็นหนังสือที่เน้นการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้อื่น หนังสือเล่มนี้สอนเราว่าความเก่งและความรู้สึกที่เกิดจากการศึกษาไม่เพียงพอในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การเข้าใจและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน หนังสือนี้เสนอเครื่องมือและเทคนิคในการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง การฟังอย่างใส่ใจ และการเลือกใช้คำพูดในที่ที่เหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งในความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว

3.“ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพักผู้เขียน : Akira Kugaya (อากิระ คุงายะ)

“ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก” เป็นหนังสือที่นำเสนอเคล็ดลับและวิธีการในการบริหารจัดการกับสมองและจิตใจในชีวิตประจำวัน เนื้อหาเน้นการเรียนรู้เทคนิคในการผ่อนคลายและสร้างความสงบให้กับจิตใจ ด้วยการปฏิบัติธรรมที่ช่วยเพิ่มสมาธิ ความสัมพันธ์ที่ดีกับความคิด เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ท้าทายและมีส่วนช่วยในการเติบโตส่วนตัวและความสุขในชีวิต

4.”เพราะขี้เกียจวุ่นวาย ชีวิตเลยสบายแบบนี้ผู้เขียน : Naoyuki Honda (นะโอะยุกิ ฮนดะ)

หนังสือ “เพราะขี้เกียจวุ่นวาย ชีวิตเลยสบายแบบนี้” เป็นแหล่งแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาและการจัดการกับความยุ่งเหยิงในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้สอนเราว่าการใช้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ และการวางแผนอย่างเหมาะสมสามารถลดความซับซ้อนและเร่งให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในงานและชีวิตส่วนตัว ด้วยคำแนะนำและกลยุทธ์ในการจัดการเวลาและการทำงาน เราสามารถสร้างสมดุลในการพัฒนาทักษะและการพัฒนาตนเองให้ก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างความสุขในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

5.”ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวผู้เขียน : Marie Kondo (คนโด มาริเอะ)

ชีวิตดีขึ้นทุก ๆ ด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว” เป็นหนังสือที่เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการจัดบ้าน เนื้อหาเน้นความเชื่อมโยงระหว่างความเรียบร้อยของบ้านกับอารมณ์และการเจริญเติบโตของบุคคล หนังสือเล่มนี้สอนให้เราเรียนรู้ถึงการจัดการพื้นที่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิต และการปลดปล่อยอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน ผ่านการจัดบ้านครั้งเดียวเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้งในด้านสุขภาพจิต ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง

6.”เพราะคุณมีเวลาไม่มากพอที่จะทำทุกอย่างผู้เขียน : Shaa Wasmund

เพราะคุณมีเวลาไม่มากพอที่จะทำทุกอย่าง” เล่มหนังสือที่เตือนให้เรารับรู้ถึงความจำเป็นในการเลือกและจัดลำดับความสำคัญในชีวิต เนื้อหาเน้นการวางแผนและการบริหารเวลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เทคนิคในการเลือกทิศทางที่เหมาะสม เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่เราต้องการ โดยใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือนี้เป็นแหล่งแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในเวลาที่จำกัด

7.”วิธีพูดกับคนผู้เขียน : Sam Horn (แซม ฮอร์น)

“วิธีพูดกับคน” เป็นหนังสือที่มีความสำคัญสูงในการเรียนรู้การสื่อสารและความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้อื่น หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการแนะนำเทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจ การฟังอย่างใส่ใจ และการใช้คำพูดที่มีกระแสและประสิทธิภาพ ผ่านหนังสือนี้ เราจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความร่วมมือ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในทุกสถานการณ์ การมีทักษะในการพูดและฟังเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

8.”คิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลงผู้เขียน : ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

“คิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง” เล่มหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของความคิดที่ไม่เหมือนใครและมีพลังในการสร้างเปลี่ยนแปลงในโลก เนื้อหาเน้นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการก้าวออกมานอกเส้นทางที่คุ้นเคย และการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เราได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ว่าความคิดที่แตกต่างสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาทักษะ และการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

9.”กฎ 4 ข้อของการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดผู้เขียน : คามาริ มาเอดะ

“กฎ 4 ข้อของการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด” เป็นหนังสือที่นำเสนอกรอบการคิดและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสี่ข้อที่ช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีสติประเมินข้อมูล พิจารณาทางเลือก พิจารณาผลที่เป็นไปได้ และตัดสินใจด้วยเหตุผล หนังสือเล่มนี้สอนให้เราใช้เครื่องมือที่ดีในการตัดสินใจในทุกสถานการณ์ ทั้งในการงานและชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถต่อสู้กับความซับซ้อนและท้าทายของการตัดสินใจในสมัยปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.”เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลกผู้เขียน : Dan Ariely

“เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลก” เป็นหนังสือที่อธิบายเศรษฐศาสตร์อย่างเข้าใจง่ายและน่าสนใจ โดยใช้แนวคิดของพฤติกรรมมนุษย์ในการอธิบายผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จากการตัดสินใจถึงแรงกระตุ้นในการซื้อขาย หนังสือนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงเหตุผลและแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการเงินและการเลือกตัดสินใจ นอกจากนี้ เรายังจะได้รับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์อย่างเข้มข้นและมีประโยชน์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

สรุป หนังสือจิตวิทยาดียังไง?

หนังสือจิตวิทยาเป็นแหล่งรู้ที่เปิดโอกาสให้เรารู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ เนื้อหาของหนังสือช่วยเราในการเข้าใจความภาคภูมิใจ ความรัก ความกังวล และอารมณ์อื่นๆ ที่ร่วมกันสร้างเป็นเส้นผ่านในชีวิตประจำวัน เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง การเสริมสร้างความสุข และวิธีการจัดการกับความท้าทายในชีวิตด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ทำให้เราสามารถพัฒนาและเติบโตเป็นบุคคลที่ดีขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ

หาหนังสือหมวดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : หนังสือ