หนังสือสารคดี

หนังสือสารคดีคืออะไร?

หนังสือสารคดี หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Non-fiction คือ หนังสือที่รวบรวมข้อมูลและความรู้ที่เป็นจริงมาเขียนขึ้น ไม่ใช่หนังสือที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน หนังสือสารคดีมีหลายประเภท เช่น ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย

หนังสือสารคดีมีจุดประสงค์หลักในการให้ความรู้แก่ผู้อ่าน แต่ก็อาจมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เพื่อให้ความเพลิดเพลิน เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์ หรือเพื่อชักชวนให้ผู้อ่านลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง

ประเภทของหนังสือสารคดี

หนังสือสารคดี มีอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามหัวข้อที่นำมาเขียน ดังนี้

 • ประวัติศาสตร์: หนังสือประวัติศาสตร์จะเล่าถึงเรื่องราวในอดีต เช่น ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ศาสนา ประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นต้น
 • ชีวประวัติ: หนังสือชีวประวัติจะเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของบุคคลสำคัญ เช่น ชีวประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย ชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์ ชีวประวัติของศิลปิน เป็นต้น
 • วิทยาศาสตร์: หนังสือวิทยาศาสตร์จะอธิบายเกี่ยวกับความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ เป็นต้น
 • ศาสนา: หนังสือศาสนาจะอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อและหลักปฏิบัติทางศาสนา เช่น หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา อิสลาม ศาสนาฮินดู เป็นต้น
 • ศิลปะ: หนังสือศิลปะจะอธิบายเกี่ยวกับความรู้และหลักการทางศิลปะ เช่น หนังสือเกี่ยวกับศิลปะไทย ศิลปะตะวันตก ประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นต้น
 • วัฒนธรรม: หนังสือวัฒนธรรมจะอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละกลุ่มคน เช่น หนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมญี่ปุ่น วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น
 • การท่องเที่ยว: หนังสือท่องเที่ยวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หนังสือท่องเที่ยวไทย หนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ หนังสือท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ตัวอย่างสารคดีทั่วไป อาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย เช่น หนังสือสารคดีสำหรับเด็ก หนังสือสารคดีสำหรับเยาวชน หนังสือสารคดีสำหรับผู้ใหญ่ หรือหนังสือสารคดีสำหรับนักวิชาการ

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือสารคดี

การอ่านหนังสือสารคดีมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
 • กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์และตั้งคำถาม
 • ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
 • สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ให้ความเพลิดเพลินและคลายเครียด

แหล่งซื้อหนังสือสารคดี

หนังสือสารคดีสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป หรือร้านหนังสือออนไลน์ เช่น Naiin.com, JIB, SE-ED เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถหาอ่านหนังสือสารคดีได้ฟรีจากห้องสมุดของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือห้องสมุดประชาชน

FAQ

 • คำถาม: หนังสือสารคดีกับหนังสือนิยายต่างกันอย่างไร?

ตอบ: หนังสือสารคดีเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลและความรู้ที่เป็นจริงมาเขียนขึ้น ในขณะที่หนังสือนิยายเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

 • คำถาม: หนังสือสารคดีมีกี่ประเภท?

ตอบ: หนังสือสารคดีสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามหัวข้อที่นำมาเขียน ดังนี้ สารคดีทั่วไป ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น

 • คำถาม: การอ่านหนังสือสารคดีมีประโยชน์อย่างไร?

ตอบ: การอ่านหนังสือสารคดีมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้ เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์และตั้งคำถาม ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ความเพลิดเพลินและคลายเครียด

บทสรุป

หนังสือสารคดีเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าที่สามารถช่วยให้เรามีความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น การอ่านหนังสือสารคดีจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อพัฒนาตนเองและโลกของเรา

ดูหนังสือหมวดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่นี่ : หนังสือ , หนังสืออาหาร