หนังสือภาษาอังกฤษ

หนังสือภาษาอังกฤษ วิธีฝึกภาษาง่ายๆด้วยตัวเอง

หนังสือภาษาอังกฤษ เป็นหนังสือที่เขียนด้วยภาษาภาษาอังกฤษ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ มีอยู่มากมายหลากหลายประเภท ทั้งวรรณกรรม สารคดี ความรู้ทั่วไป ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ หนังสือภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

  • วรรณกรรม หนังสือประเภทนี้รวมถึงนิยาย บทกวี ร้อยแก้ว ฯลฯ วรรณกรรมภาษาอังกฤษมีผลงานชิ้นเอกมากมายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น ผลงานของเชคสเปียร์ เจ.เค. โรว์ลิง เจ.อาร์.อาร์. โทลคีน ฯลฯ
  • สารคดี หนังสือประเภทนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ สารคดีภาษาอังกฤษมีผลงานมากมายที่ได้รับความนิยม เช่น ผลงานของยูวาล โนอา ฮารารี ฮานส์ รอสลิง มาร์แชลล์ โรเซนเบิร์ก ฯลฯ
  • ความรู้ทั่วไป หนังสือประเภทนี้นำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ ความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษมีผลงานมากมายที่ได้รับความนิยม เช่น ผลงานของดาร์วิน ไอน์สไตน์ กาลิเลโอ ฯลฯ
  • ธุรกิจ หนังสือประเภทนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน ฯลฯ ธุรกิจภาษาอังกฤษมีผลงานมากมายที่ได้รับความนิยม เช่น ผลงานของไมเคิล เกรทเทอร์ เจฟฟ์ เบซอส ริชาร์ด บรันสัน ฯลฯ
  • วิทยาศาสตร์ หนังสือประเภทนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ฯลฯ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษมีผลงานมากมายที่ได้รับความนิยม เช่น ผลงานของไอน์สไตน์ ดาร์กเวน ฮกลีย์ ฯลฯ
  • เทคโนโลยี หนังสือประเภทนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร ฯลฯ เทคโนโลยีภาษาอังกฤษมีผลงานมากมายที่ได้รับความนิยม เช่น ผลงานของสตีฟ จอบส์ บิลล์ เกตส์ มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ฯลฯ
  • ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ หนังสือประเภทนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ ๆ บุคคลสำคัญ ๆ ฯลฯ ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษมีผลงานมากมายที่ได้รับความนิยม เช่น ผลงานของวิลเลียม เชคสเปียร์ เจมส์ เฟรเซอร์ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ฯลฯ
  • ศาสนา หนังสือประเภทนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ฯลฯ ศาสนาภาษาอังกฤษมีผลงานมากมายที่ได้รับความนิยม เช่น ผลงานของพระคัมภีร์ไบเบิล อัลกุรอาน คัมภีร์พุทธ ฯลฯ
  • วัฒนธรรม หนังสือประเภทนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ดนตรี อาหาร ฯลฯ วัฒนธรรมภาษาอังกฤษมีผลงานมากมายที่ได้รับความนิยม เช่น ผลงานของเจมส์ เฟรเซอร์ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ฯลฯ

หนังสือภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งความรู้และแหล่งความบันเทิงแล้ว หนังสือภาษาอังกฤษยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ได้อีกด้วย ผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง การเขียน และการแปล

วิธีเลือกหนังสือภาษาอังกฤษ

เลือกหนังสือภาษาอังกฤษ ควรพิจารณาจากความสนใจของผู้อ่านเป็นหลัก ผู้อ่านควรเลือกหนังสือที่ตนเองสนใจและอยากอ่าน หนังสือที่ตนเองสนใจจะช่วยให้ผู้อ่านมีสมาธิในการอ่านและจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ผู้อ่านควรพิจารณาระดับภาษาอังกฤษของตนเองด้วย ผู้อ่านที่มีระดับภาษาอังกฤษพื้นฐานควรเลือกหนังสือที่อ่านง่าย สำหรับผู้อ่านที่มีระดับภาษาอังกฤษสูงอาจเลือกหนังสือที่อ่านยากขึ้นได้

แหล่งหาหนังสือภาษาอังกฤษ

หนังสือฝึกภาษาอังกฤษ สามารถหาซื้อได้จากร้านหนังสือทั่วไป ร้านหนังสือออนไลน์ หรือห้องสมุด หนังสือภาษาอังกฤษบางเล่มสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : หนังสือ